6 October 2010

Decretul 277 - 1979 - Decree 277

Un text al decretului nr 277 din 25 iulie 1979.

Acest decret a stabilit 1) intericerea masinilor cu consum mai mare e 11% din dotarea Statului (inclusiv taxiuri); 2) celebra faza cu circulatia numerelor cu sot si fara sot; si 3) interzicerea imprtul masinilor cu consum mai mare de 11% in Romania - cel putin, de catre cetateni romani.

In urma acesteor legi, multe masini interesante din dotarea statului au disparaut. E vorba de multe exemplare de Jeep Wagoneer, Opel Admiral, Jaguar 420, Fiat 1800 si 2300, Mercedes, Volga si BMW. Unele au iesit din tara, precum multe Jaguaruri; altele au fost vandute catre persoane fizice, unele sfarsind cu motoare diesel dn cauza consumului. Cateva au supravietuit pana astazi. Chiar Volga mea a facut pare din acest numar, avand totusi norocul ca a ajuns, devreme in 1980, la un inalt functionar care a avut grija de ea si nu la carat cartofi.

A text of the decree number 277 of 25 July 1979.

The effects of this were: 1) the selling off of all state-owned vehicles with fuel consumption of less than 11% (around 25 - 26 mpg); 2) the famous edict allowing only alternaite eekend use of cars, depending on whether they had odd or even license plate numbers; and 3) the ban on Romanian citizens improting cars consuming more than 11%.

Following these laws, many interesting state-owned vehicles disappeared, including fleets of Jeep Wagoneer, Opel Admiral, Jaguar 420, Fiat 1800 and 2300, Mercedes, Volga and BMW. Some were auctioned off abroad, including the Jags; others were sold off to individuals, many ending up with diesel transplants. Some still survive. Indeed, my own Volga was part of ths number; luckily, it was sold to a high functionary who looked after it, rather than ending up, very badly modified, somewhere in the country.

In scopul utilizarii rationale a autovehiculelor din dotarea unitatilor socialiste, a autoturismelor proprietate de stat, a organizatiilor cooperatiste si obstesti si a celor proprietate personala, precum si pentru reducerea consumului de carburanti si asigurarea unei corelari corespunzatoare a preturilor la benzine, motorine si combustibili lichizi si a tarifelor la unele servicii cu cresterea preturilor la petrol si produse petroliere pe plan mondial , Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Normarea si utilizarea parcului de autoturisme

ART. 1
Toate autoturismele proprietate de stat, a organizatiilor cooperatiste si obstesti se organizeaza in parc comun si nu pot fi folosite decit in interesul serviciului, in conditiile prevazute de prezentul decret.
Pe data de 26 iulie 1979 se reduce in medie cu 50% parcul de autoturisme din dotarea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, organizatiilor cooperatiste si altor organizatii obstesti, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si al unitatilor subordonate acestora.
Numarul maxim de autoturisme din parcul comun propriu si al unitatilor subordonate este prevazut in anexa nr. 1*.
Ministrii, ministrii secretari de stat si asimilatii acestora, precum si presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pot folosi cu prioritate un autoturism din parcul comun al institutiei in interesul serviciului, precum si pentru deplasarea la si de la domiciliu.
*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


ART. 2
Criteriile pentru dotarea cu autoturisme a unitatilor nou infiintate sint cele prevazute in anexa nr. 2*. Aprobarea pentru fiecare unitate a numarului de autoturisme se da prin actul de infiintare, potrivit legii.
*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


ART. 3
Numarul de autoturisme pentru transportul cu taxiuri in municipii si orase se reduce in medie cu 50% pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 3*.
Deplasarea autoturismelor si a autofurgonetelor Getax in afara localitatilor pe care le deservesc se poate face numai pe distante de maximum 10 km.
*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


ART. 4
Cooperativele agricole de productie pot avea in dotare un autoturism sau un autoturism de teren. Cota maxima de benzina si regimul de folosire sint cele prevazute pentru autovehiculele din dotarea intreprinderilor agricole de stat.
Autoturismele devenite disponibile se radiaza din circulatie si se valorifica in conditiile prevazute de lege.


ART. 5
Cotele de benzina pentru autoturismele proprietate de stat, a organizatiilor cooperatiste si obstesti se reduc in medie cu 50%.
Consumul maxim lunar de benzina pentru toate autoturismele din dotarea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a organizatiilor cooperatiste si obstesti ori a altor persoane juridice, este cel prevazut in anexa nr. 4.


ART. 6
Toti conducatorii auto sint obligati sa respecte viteza economica de deplasare pentru fiecare tip de autovehicul, potrivit prevederilor din anexa nr. 5.
ART. 7 Autoturismele din dotarea unitatilor socialiste de stat, a organizatiilor cooperatiste si obstesti ori a altor persoane juridice se pot deplasa numai in cadrul judetului in care sint inmatriculate.
Ministrii, ministrii secretari de stat si primii adjuncti ai ministrilor de la ministerele economice se pot deplasa cu autoturismele din parcul comun pe o distanta de maximum 200 km, iar ministrii, ministrii secretari de stat, primii adjuncti ai ministrilor si asimilatii acestora de la celelalte ministere si organe centrale, pe o distanta de maximum 150 km.
Presedintii comitetelor si birourilor executive ale consiilor populare si celelelalte cadre din conducerea organelor locale se pot deplasa cu autoturisme din parcul comun numai pe raza judetului.


ART. 8
Autoturismele cu consum mai mare de 11 litri la 100 km din dotarea ministerelor, altor organe centrale sau locale, de stat sau obstesti, si a unitatilor subordonate acestora se inlocuiesc cu autoturisme cu consum de benzina sub 11 litri la 100 km.
Se interzice importul, precum si aducerea in tara de catre cetatenii romani a autoturismelor cu consum de benzina mai mare de 11 litri la 100 km.
Autoturismele care, datorita gradului avansat de uzura, nu mai pot fi mentinute in circulatie sau reparate in vederea valorificarii vor fi casate de unitatile detinatoare in conditiile stabilite de lege.


ART. 9
Autoturismele din parcul existent care depasesc numarul maxim prevazut in anexele nr. 1 si 3 sau care au un consum de benzina mai mare de 11 litri la 100 km vor fi radiate din circulatie, conservate si depozitate in conditii corespunzatoare la unitatile detinatoare.
In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret, ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor transmite listele cu autoturismele devenite disponibile la Ministerul Aprovizionarii TehnicoMateriale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe va prezenta in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret propuneri de valorificare a autoturismelor devenite disponibile potrivit alin. 1.


ART. 10
Se interzice circulatia cu autoturismele proprietate de stat sau obsteasca in zilele de simbata dupa terminarea programului de munca, duminica si in celelalte zile nelucratoare.
Pentru nevoile curente ale activitatii ministerelor, celorlalte organe centrale si a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si ale unitatilor economice subordonate, cu activitate de productie permanenta, se poate folosi in interes de serviciu un autoturism din parcul comun si in zilele de simbata, duminica si celelalte zile nelucratoare.
Unitatile economice cu activitate productiva permanenta care pot folosi un autoturism in conditiile alin. 2 se stabilesc de ministerul sau organul central ori local ierarhic superior.


ART. 11
In zilele de duminica si celelalte zile nelucratoare, persoanele fizice pot folosi autovehiculele proprietate personala alternativ, in raport cu numarul de inmatriculare, cu sot sau fara sot, al autoturismului. Incepind cu duminica 29 iulie 1979 vor putea circula autoturismele cu numar de inmatriculare cu sot.


ART. 12
Folosirea autoturismelor proprietate de stat sau obsteasca in interes personal sau de catre alte persoane decit cele autorizate atrage, pe linga alte sanctiuni prevazute de lege, si suspendarea dreptului de folosinta pe o perioada de 1-3 luni sau, in caz de repetare, ridicarea dreptului de folosinta a masinii .


ART. 13
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor lua masuri pentru organizarea circulatiei autovehiculelor pe arterele majore ale localitatilor, in scopul asigurarii unor trasee de circulatie optimizate, cu un numar minim de opriri sau ocoliri si reducerii consumului de combustibil.
In zonele centrale ale localitatilor se va organiza cu precadere circulatia pietonala in vederea eliminarii traficului auto intens si reducerii poluarii.


ART. 14
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor lua masuri pentru imbunatatirea organizarii transportului in comun din localitati, stabilirea de trasee optime pentru circulatia tramvaielor, autobuzelor si troleibuzelor, precum si pentru corelarea numarului de vehicule si a orariilor cu necesitatile de trafic, in vederea asigurarii in bune conditii a deplasarii cetatenilor si a gospodaririi economicoase a carburantilor si energiei.
Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor asigura corelarea orariilor de circulatie a mijloacelor de transport in comun intre localitati, pentru folosirea optima a acestora si satisfacerea nevoilor populatiei si ale unitatilor economice.


ART. 15
Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul Turismului vor asigura la sfirsit de saptamina si in zilele nelucratoare organizarea de excursii si deplasarea oamenilor muncii in zonele de agrement cu mijloace de transport in comun, cu consum economicos, in special cu trenul;
autobuzele si autocarele pot fi folosite pe o distanta de maximum 200 km.
Se recomanda cetatenilor sa foloseasca autoturismele proprietate personala, pentru turism si activitati de agrement pe distante mai scurte, iar pe distante mai mari sa utilizeze mijloacele de transport in comun.


ART. 16
Ministerul Turismului va lua masuri ca excursiile in strainatate sa se organizeze in grup, cu mijloacele de transport in comun cele mai economicoase, indeosebi cu trenul.
Persoanele caree se deplaseaza in strainatate prin organele de turism cu autoturismul proprietate personala au dreptul sa primeasca aceeasi suma in valuta care se acorda, potrivit legii, turistilor care merg in grupuri organizate. In acest caz, la iesirea din tara cantitatea de carburanti se limiteaza la capacitatea rezervorului autoturismului respectiv.
Cetatenii romani si straini care se deplaseaza cu autoturismul proprietate personala potrivit conventiilor incheiate cu statele vecine privind circulatia in zonele de frontiera pot iesi din tara cu o cantitate de carburanti limitata la 10 litri de autoturism.
Pe data prezentului decret, orice alt sistem de acordare a carburantilor pentru deplasarea cetatenilor romani cu autoturismul proprietate personala in strainatate se desfiinteaza.


CAP. 2

Preturi si tarife

ART. 17
Incepind cu data de 26 iulie 1979 preturile cu amanuntul la benzine si motorine se majoreaza si vor fi urmatoarele:
benzina COR 96-98 7,50 lei/litru
benzina COR 88-90 6,80 lei/litru
motorina auto 4,00 lei/litru
Corespunzator noilor preturi stabilite pentru benzina COR 96-98 si COR 88-90 precum si pentru motorina auto se modifica preturile cu amanuntul la combustibilii lichizi, uleiuri minerale, benzina extractie, parchetin si gaze lichefiate, potrivit anexei nr. 6.


ART. 18
Pe data prevazuta la art. 17 se stabilesc urmatoarele preturi in valuta ale benzinelor auto si motorinelor:
------------------------------------------------------------------------------- dolari S.U.A./litru -------------------------------------------------------------------------------- benzina COR 96-98 0,70 - benzina COR 88-90 0,65 - benzina COR 75 0,55 - motorina auto 0,55 -------------------------------------------------------------------------------Preturile prevazute la alineatul precedent se recalculeaza in alte valute liber convertibile pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. si valutele respective, determinat in functie de cursul oficial cu prima in vigoare.


ART. 19
Benzina COR 75 si motorina auto se vind persoanelor fizice sau juridice straine, pentru mijloacele auto de transport marfuri sau pentru autocare, numai pe baza de bonuri obtinute cu plata in valuta.


ART. 20
Turistii si alte persoane fizice straine se pot aproviziona cu benzina COR 9698, COR 88-90 si motorina pentru autoturisme numai pe baza de bonuri cu plata in valuta liber convertibila, precum si in valuta neconvertibila, in situatia in care s-a convenit cu statul ai carui cetateni sint ca decontarea benzinei sau motorinei vindute acestora sa se faca in devize liber convertibile, in carburanti sau alte marfuri, stabilite de comun acord.
Plata in valuta neconvertibila se face la preturile prevazute la art. 18 recalculate pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. si valutele respective, determinat in functie de cursul oficial cu prima in vigoare.


ART. 21
Preturile in valuta pentru produsele petroliere destinate aprovizionarii navelor si aeronavelor se vor stabili periodic, in functie de modificarile care intervin in nivelul preturilor externe, de catre Ministerul Industriei Chimice de comun acord cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si Ministerul Finantelor.


ART. 22
Reprezentantele diplomatice beneficiaza de o reducere de pret de 0,35 lei/ litru fata de preturile prevazute la art. 17 pentru benzina auto livrata prin Oficiul de deservire a corpului diplomatic, pentru cantitatile stabilite, pe baza de reciprocitate.


ART. 23
Aprovizionarea cu benzina auto si motorina a unitatilor bugetare si organizatiilor obstesti se face la preturile prevazute la art. 17.


ART. 24
Preturile prevazute la art. 17 pentru benzinele auto COR 88-90 si COR 96-98 se aplica si pentru livrarile catre unitatile economice de stat si cooperatiste.


ART. 25
Diferentele intre preturile in vigoare pina la data de 13 iunie 1979 si preturile stabilite potrivit art. 17, calculate in limita cotelor prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, se regularizeaza, pentru unitatile prevazute la art. 23 si 24, cu bugetul de stat.
Sumele necesare pentru acoperirea acestor diferente se vor asigura prin incasarile suplimentare rezultate din sectorul socialist, aferente cantitatilor de carburanti livrate unitatilor beneficiare.
Acoperirea diferentelor de pret se face pentru unitatile bugetare si organizatiile obstesti prin reducerea consumurilor de carburanti sau prin virari de credite bugetare in cadrul planurilor de cheltuieli aprobate, iar in cazuri exceptionale, cind nu pot fi acoperite in acest mod, prin suplimentarea planului de cheltuieli.
La unitatile economice de stat si cooperatiste, consumurile de carburanti se inregistreaza pe costuri la preturile in vigoare pina la data de 13 iunie 1979, in limita cotelor planificate si a normelor de consum aprobate.
Diferentele de pret se vor regulariza cu bugetul statului, potrivit metodologiei elaborate, in termen de 15 zile de la data prezentului decret, de Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat pentru Preturi.


ART. 26
Incepind cu data de 26 iulie 1979, tarifele pentru autoturismele si autofurgonetele Getax se majoreaza si vor fi urmatoarele:
a) pentru autoturismele Getax, 5 lei pentru inceputul cursei plus 6 lei/km;
b) pentru autofurgonetele Getax, 5 lei pentru inceputul cursei plus:
- 6 lei/km pentru autofurgonetele Dacia 1300;
- 8 lei/km pentru autofurgonetele ARO si alte tipuri.
La tarifele prevazute la punctele a) si b) de la alineatul precedent se percep in plus 35 lei pentru fiecare ora de stationare la dispozitia clientului.
Pentru autocamioanele care efectueaza transporturi pentru populatie, in localitati si in afara acestora, tarifele se stabilesc potrivit anexei nr. 7.


ART. 27
Tarifele minime pentru inchirierea de autoturisme, cu plata in lei si valuta, sint cuprinse in anexa nr. 8.


CAP. 3

Imbunatatirea exploatarii autovehiculelor din parcul de folosinta proprie si locala

ART. 28
Intregul parc de autovehicule de folosinta proprie si locala se concentreaza in unitati de transport in conditiile prevazute de lege.
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor vor stabili pina la 1 august 1979 pentru parcul de folosinta proprie si locala, in mod diferentiat, pe ramuri, indicatorii privind volumul de transport, indicele de utilizare al autovehiculelor, veniturile, cheltuielile si acumularile ce urmeaza a fi obtinute.


ART. 29
Parcul de microbuze si autovehicule pentru transport de marfa sub 1,5 tone, precum si parcul de autoturisme pentru activitatea de "service" si interventie, se reduc in medie cu 50% potrivit anexelor nr. 9, 10 si 11 *.
*) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.


ART. 30
Autovehiculele pe benzina cu consum specific neeconomicos se scot din circulatie si se trec in conservare, potrivit anexei nr. 12*.
Sarcinile de transport ce urmau a fi realizate cu autovehicule pe benzina trecute in conservare potrivit alin. 1 vor fi preluate de autovehicule cu motoare Diesel si celelalte autovehicule prin organizarea transportului in schimburi.
In termen de 10 zile, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor vor prezenta propuneri pentru stabilirea numarului de autovehicule trecute in conservare pe ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
In termen de 30 de zile, unitatile socialiste sint obligate sa repare autovehiculele scoase din circulatie, potrivit alin. 1, si sa le puna la dispozitia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe care le va constitui intr-un parc general in conservare.
In caz de nevoi suplimentare de transport sau in situatii deosebite, mijloacele de transport trecute in conservare, potrivit anexei nr. 12, vor putea fi folosite numai cu aprobarea prealabila data prin decret prezidential.
Prevederile acestui articol se aplica in mod corespunzator si pentru autovehiculele disponibilizate potrivit art. 29.
*) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.


ART. 31
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului decret, Consiliul de Ministri va supune spre aprobare un program pentru imbunatatirea echiparii cu motoare de randament ridicat a autovehiculelor si, dupa caz, pentru sistarea unor tipuri aflate in fabricatie.


CAP. 4

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 32
Unitatile socialiste la care se reduce numarul de autoturisme conform prevederilor prezentului decret, impreuna cu directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, sint obligate ca, in termen de 30 de zile, sa asigure conducatorilor auto deveniti disponibili transferul in interesul serviciului, cu prioritate la unitatile de productie si de constructii.


ART. 33
Pentru folosirea autoturismului proprietate personala in interesul serviciului , primii adjuncti ai ministrilor, asimilatii acestora, adjunctii ministrilor si secretarii de stat au dreptul la o cota de benzina de 50 litri pe luna, a carei valoare se suporta de institutie.
Nu beneficiaza de drepturile prevazute in alin. 1 prim-adjunctii si adjunctii ministrului si secretarii de stat care folosesc, in interes de serviciu, autoturisme din parcul comun.


ART. 34
Se interzice folosirea autoturismelor in alte conditii decit cele prevazute in prezentul decret.
Nerespectarea dispozitiilor prezentului decret atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala, disciplinara sau penala, dupa caz.


ART. 35
Ministerele, celelalte organe centrale de stat si obstesti, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor socialiste sint obligate sa ia masuri pentru utilizarea rationala a parcului de autovehicule, folosirea acestuia la intreaga sa capacitate in conditii de transport optimizat si cu consum cit mai redus de combustibili si lubrifianti.
De asemenea, organele si unitatile prevazute la alin. 1 vor lua masuri pentru intretinerea si repararea corespunzatoare a parcului auto pentru a asigura incadrarea in normele de consum aprobate, precum si pentru respectarea riguroasa a disciplinei in transporturi si utilizarea autovehiculelor in conditii de eficienta economica ridicata.


ART. 36
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate, vor prezenta in termen de 30 de zile de la data prezentului decret propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici si financiari, precum si in volumul si structura bugetului de stat pe anii 1979 si 1980.


ART. 37
Prevederile art. 20 alin. 1 se aplica cetatenilor straini care vor intra in tara incepind cu data de 1 august 1979.
Turistii straini aflati in tara la data prezentului decret vor putea cumpara, prin unitati O.N.T. pina la data plecarii, bonuri de benzina sau motorina cu plata in valuta neconvertibila sau in lei proveniti din schimbul valutar, in conditiile prevazute de lege.
La iesirea din tara, cantitatea de benzina sau motorina cumparata in conditiile alin. 2 nu va putea depasi 10 litri pe autoturism.


ART. 38
Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentul decret.


ART. 39
Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret, prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 415/1976, ale Decretului Consiliului de Stat nr. 224/ 1979 si ale anexei nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr.620/1973, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
ANEXA 4 Limitarea consumului de benzina
Consum Nr. Grupa de autovehicule maxim crt. lunar -litri
1. Autoturismele din parcul comun al ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si al unitatilor subordonate 110
2. Autoturismele de teren ale unitatilor agricole de stat, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, intreprinderilor de legume si fructe, de imbunatatiri funciare, de prelucrare a sfeclei de zahar, de constructii poduri si petroliere 125
3. Cite un autoturism din parcul comun al ministerelor si celorlalte organe centrale de stat folosite si de ministri, ministrii secretari de stat:
- pentru ministerele economice (Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, Ministerul Constructiilor Industriale, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Usoare, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Finantelor) 200 - pentru celelalte ministere 150
a) Cantitatile de benzina neridicate in cursul unei luni se pot ridica in cursul lunii urmatoare, in cadrul aceluiasi an calendaristic.
b) Este interzisa redistribuirea benzinei de la mijloacele auto utilizate in scopuri economice (transport de marfuri, mijloace de transport in comun si alte activitati) la autoturismele utilizate pentru transportul de persoane.
c) Pentru efectuarea rodajului autoturismelor noi se acorda 100 litri de benzina.
d) Autoturismele de interventie se pot deplasa numai in zonele de deservire stabilite. Fiecare deplasare trebuie justificata pe baza de documente intocmite potrivit legii. Cota de benzina alocata este de maximum 110 litri. In cazuri exceptionale, aceasta cota poate fi depasita, cu justificarea fiecarei curse efectuate, pe baza de documente de lucru intocmite potrivit prevederilor legale.
Economiile de benzina facute se reporteaza lunar si nu pot fi folosite pentru alte autoturisme.
ANEXA 5 Vitezele economice de deplasare ale autovehiculelor in afara localitatii - Autoturisme dotate cu motoare peste 1800 cmc cu exceptia autoturismelor Volga, Pobeda, Warszawa 90 km/h
Autoturisme DACIA 1300 80 km/h - Autoturisme dotate cu motoare de la 1100 la 1800 cmc 80 km/h
Autoturisme dotate cu motoare sub 1100 cmc, precum si autoturismele Volga, Pobeda si Warszawa 70 km/h
Autoturisme de teren cu motoare cu aprindere prin scinteie 70 km/h - Autoturisme de teren cu motoare Diesel 60 km/h
Autobuze si microbuze 50 km/h
Autocamionete, autofurgonete si autocamioane si motociclete 50 km/h - Autobasculante 40 km/h
Autocamioane cu remorca, autotractoare cu sa si semiremorca si autospeciale 50 km/h Autobuze si microbuze cu motoare Diesel 70 km/h
Tractoare rutiere 30 km/h
a) Vitezele de circulatie a autovehiculelor in localitati sint cele stabilite potrivit legii.
b) Respectarea limitelor de viteza este obligatorie si pentru cetatenii straini care conduc autovehicule pe teritoriul Republicii Socialiste Romania.
c) Se excepteaza de la prevederile anexei autovehiculele destinate stingerii incendiilor si autosalvarile aflate in actiuni de interventie, precum si cele ale organelor Ministerului de Interne si ale Procuraturii, aflate in misiune.
d) Autovehiculele care transporta materiale usor inflamabile sau explozibili nu vor depasi vitezele maxime prevazute prin Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice.
ANEXA 6 Preturile cu amanuntul la combustibilii lichizi, benzina de extractie, parchetin, uleiuri minerale si gaze lichefiate

I. Combustibili lichizi:
1. Combustibil P 3,00 lei/litru
2. Combustibil M 2,50 lei/litru
3. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 1 2.000 lei/tona
4. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 2 1.700 lei/tona
5. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 3 1.500 lei/tona
6. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 4 1.300 lei/tona
II. Benzina de extractie 5,00 lei/litru
III. Parchetin 4,00 lei/litru
IV. Uleiuri minerale
a) uleiuri neaditivate tip M - tip M 20 6,20 lei/litru - tip M 30 9,50 lei/litru - tip M 40 12,00 lei/litru - tip M 50 15,25 lei/litru
b) uleiuri aditivate Multigrade super 1 - tip M 10 W/30 super 1 23,10 lei/litru - tip M 20 W/40 super 1 24,50 lei/litru
c) uleiuri aditivate tip M (extra) - tip M 20/20 W extra 15,70 lei/litru - tip M 30 extra 15,70 lei/litru
d) uleiuri aditivate tip M (super 1) - tip M 20/20 W super 1 17,60 lei/litru - tip M 30 super 1 19,75 lei/litru - tip M 40 super 1 24,00 lei/litru
e) uleiuri aditivate de rodaj R 45 13,20 lei/litru
f) uleiuri aditivate pentru motoare Diesel - tip UT 4 9,00 lei/litru - tip DS 30 18,50 lei/litru - tip DS 40 19,75 lei/litru
g) uleiuri aditivate tip M (super 2) - tip M 20/20 W super 2 20,25 lei/litru - tip M 30 super 2 23,50 lei/litru
h) uleiuri neaditivate pentru transmisii autovehicule - tip T 90 5,00 lei/litru - tip 140 I 5,00 lei/litru - tip T 140 II 19,60 lei/litru
i) uleiuri pentru angrenaje auto cu solicitari severe - tip 80 EP 2 16,50 lei/litru - tip 90 EP 2 20,00 lei/litru
j) uleiuri pentru transmisii tractoare T 75 EP 1 10,50 lei/litru
k) uleiuri aditivate pentru angrenaje tip T A 5W 24,10 lei/litru
l) ulei hidraulic tip HA 9 12,30 lei/litru m) uleiuri de vaselina - pentru uz extern ( cosmol) 14,00 lei/litru - pentru uz intern (ulpar) 20,40 lei/litru
Preturile cu amanuntul pentru alte tipuri de uleiuri minerale se majoreaza cu 40%.


V. Gaze petroliere lichefiate in butelii de 12,5 kg
a) butelii livrate loco depozit sau centre fixe din municipii si orase 25,00 lei/buc.
b) butelii livrate loco puncte volante din municipii si orase 29,00 lei/buc.
c) butelii livrate loco domiciliul cumparatorului, in municipii si orase 30,00 lei/buc.
d) butelii livrate loco puncte fixe sau volante in localitati rurale 31,00 lei/buc.

ANEXA 7 TARIFUL pentru transporturile de marfuri efectuate pentru populatie cu taxicamioane
Tarif
Pentru inceputul cursei 10 lei
Pentru timpul de stationare 40 lei/ora
Pentru parcurs 9 lei/km
NOTA:

1. Transporturile se efectueaza numai cu autocamioane cu capacitate de pina la 5 tone inclusiv.

2. Tariful se aplica si pentru transporturile efectuate cu autobasculante si tractoare rutiere cu remorca.

3. Pentru remorca tractata de autocamion se aplica tariful pentru parcurs redus cu 30%.
ANEXA 8

I. Inchirieri de autoturisme ($ S.U.A. - km - ora)
a) DACIA 1300 care se inchiriaza turistilor straini fara sofer si fara carburanti - tarif 0,25 3,00
b) DACIA 1300 care se inchiriaza cu sofer si carburanti - tarif 0,50 5,00
c) MICROBUZE - tarif 0,65 6,50
d) AUTOBUZE - tarif 1,00 15,00
II. Tarifele in lei pentru excursii in tara cu turisti romani (lei pe km/turist)
cu autobuze 0,20 - cu microbuze 0,30
III. Tarifele in lei pentru excursii in tara organizate prin Biroul de turism pentru tineret (lei pe km/turist)
Tineri Elevi si angajati studenti -autobuze 0,17 0,14 - microbuze 0,22 0,17
IV. Inchirieri de autovehicule cu soferi si carburanti de catre unitatile socialiste pentru delegatii straine (lei - km - ora)
Dacia 1300 6 60 - microbuze 7,80 78 - autobuze 12 180

1 comment:

  1. Din cauza dobitociei prezentului decret, Institutul de Proiectari Suceava trimitea dupa hartie la Braila un TRACTOR CU REMORCA.Acesta facea pe drum cate o saptamana, iar delegatul trimis cu tractorul se dadea la inceput cu capul de rotile tractorului.Dupa aceea trimiteau delegatul cu trenul la Braila, si astepta tractorul acolo.Oricum, de rasu' curcilor toata daravela asta, arata cat de absurd poate fi comunismul cu toata ultraplanificarea lui.

    ReplyDelete